Hooks

 

Hooks (Grab Hooks)

Eye Grab Hook (Grade 43)

Clevis Grab Hook (Grade 43)

Clevis Grab Hook (Grade 70)

Hooks (Slip Hooks)

Eye Slip Hook (Grade 43)

Clevis Slip Hook w/ Safety Latch (Grade 43)

Clevis Slip Hook (Grade 43)

Clevis Slip Hook (Grade 70)

Clevis Slip Hook w/ Safety Latch (Grade 70)